Beheer en Onderhoud

Door middel van inspecties wordt de staat/conditie van uw kunstwerken en oevers onderzocht.
Aan de hand van de inspectiegegevens kunt u als opdrachtgever zelf bepalen wanneer en op welke wijze u
onderhoud gaat plegen aan uw kunstwerken en oevers.

Ten behoeve van de inspecties kan de nieuwe norm NEN 2767-4 worden gehanteerd.

Hunze Advies heeft een online Beheerprogramma ontwikkeld nl. SAM Civiel. Daarin wordt de conditie van de
diverse objecten en de daarmee gepaard gaande (meerjaren) onderhoudskosten aangegeven.
Het beheer in SAM Civiel kan Hunze Advies voor u uitvoeren.
Het online programma heeft echter voor de opdrachtgever als voordeel dat u eventueel zelf het Beheer en
Onderhoud bijhoud in het Beheerprogramma SAM Civiel.