Projecten

Door middel van ons projectmanagement worden de projecten vakkundig georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond.


Werkzaamheden:

  • Aan de hand van het Programma van Eisen, schetsen/tekeningen waarop het ontwerp wordt aangegeven, wordt een kostprijsberekening/budget opgesteld.
  • Het samenstellen van een projectteam.
  • Het aansturen van de mensen van het projectteam.
  • De co├Ârdinatiewerkzaamheden tussen de mensen in de uitvoering, het uitvoeringsteam en de mensen binnen de organisatie die belast zijn met de projectvoorbereiding.
  • Het co├Ârdineren van werkzaamheden die verricht worden door derden, o.a. constructeurs, tekenaars ed. en de mensen van het uitvoerings- en werkvoorbereidingsteam.
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie.
  • Het overleg met de opdrachtgever aangaande voortgang, werkwijze, correspondentie e.d.
  • Het overleg met het uitvoeringsteam aangaande planning van de werkzaamheden en inzet personeel, materieel e.d.
  • Het budgetbeheer. Het inzichtelijk maken van kosten die met de realisatie van het project gemoeid gaan. Indien nodig het proces bijsturen met als doel meer rendement uit de projecten te behalen.
  • Het organiseren en/of bijwonen van bouwvergaderingen.