Referenties

Waterschap Noorderzijlvest
 • Toezicht dijkversterking Eemskanaal
 • Toezicht vervangen persleiding te Appingedam
 • Toezicht bomen kap Eemskanaal
 • Ontwerp, bestek/tek brug Pamazijl
 • Toezicht realisatie Pamazijl
 • Toezicht realisatie brug te Leens (Dijkstil)
 • Renovatie Boerenbrug Marsum
 • Ontwerp, bestek/tek. brug Vismaartil
 • Ontwerp, bestek/tek. brug oude Wijmers
 • Inspectie diverse bruggen
 • Ontwerp, bestek/tek kade te Kommerzijl
 • Bestek/tek. onderhoud brug Kommerzijl
Grontmij Groningen
 • Toezicht dijkversterking Eemskanaal
Gemeente Zuidhorn
 • Inventarisatie kunstwerken incl. verwerken in SAM Civiel. Meerjaren budgetraming t.b.v. onderhoud
 • Ontwerp, bestek/tek. kade te Kommerzijl
 • Nulopname en monitoring tweetal bruggen te Zuidhorn
 • Bestek en tekeningen draaibrug Briltil
Gemeente Leek
 • Inventarisatie kade, incl. budgetramingen
 • Toezicht reinigen bruggen
 • Div. waterbouwkundig advieswerk
 • Opstellen restauratieplan van een tweetal sluizen
Gemeente Vught
 • Inspectie kunstwerken incl. meerjaren budgetraming t.b.v. onderhoud e.a. verwerken in SAM Civiel
 • Onderhoudsbestek opstellen incl. fotorapportage. (n.a.v. inspecties)
 • Directie en Toezicht realisatie onderhoudswerkzaamheden
 • Inspectie oevers/kaden incl. meerjaren budgetraming t.b.v. onderhoud e.a. verwerken in SAM Civiel
Gemeente Dongeradeel
 • Toezicht realisatie oeverconstructie in stad Dokkum
 • Toezicht op bomen kap SUD IE
Gemeente Appingedam
 • Onderhoudsbestek + tekeningen waterbouwkundige werken
 • Bestek/tek. t.b.v. fietsonderdoorgang N 360
 • Tekenwerk brug de Appe
 • Ontwerp bruggen Ecopark te Appingedam
Gemeente Meppel
 • Beheerprogramma SAM Civiel
Gemeente Loppersum
 • Inspectie kunstwerken incl. meerjaren budgetraming onderhoud
Grontmij Zwolle
 • Toezicht op onderhoud diverse spoorbruggen (beton- en metselwerk renovatie)

ProRail
 • Inspectie div. spoorbruggen
 • Advies m.b.t. grondkering te Arnhem
Antea Group Heerenveen
 • Toezicht renovatie brug Kommerzijl
Tracé Heerenveen
 • Toezicht realisatie oeverconstructie in stad Dokkum
GDG Infra
 • Inspectie bruggen Grootegast, incl. budgetramingen
Sectie
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.