Visie

Hunze Advies staat voor een brede inzet in de markt.


Brede inzet omvat de diverse disciplines in de civiele en infra sector:

  • Uitdenken, ontwerpen van de plannen
  • Betrokken bij de uitvoering / realisatie van de plannen
  • Onderhoudsplannen opstellen en eventueel begeleiden van de werkzaamheden
  • Meedenken en organiseren in gebiedsontwikkeling/planvorming; nieuwe woonwijken, recreatieparken ed.

 

Ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden staan kwaliteit, betrokkenheid en service voorop.

Op deze manier wordt er geïnvesteerd in een duurzame relaties. Om dit te bereiken worden naast kwaliteit, betrokkenheid en service, de volgende aandachtgebieden geboden:

  • Openheid, helderheid en duidelijkheid
  • Nauwgezet inventariseren van de diverse wensen
  • Duurzaam en kwalitatief goed werk leveren
  • Marktgericht en innovatief denken

Om dit alles te bereiken wordt er enthousiast, gedreven en resultaatgericht gewerkt.